Дебелина 23 микрона,
Широчина 50 см,
Чисто тегло 3 кг; 2 кг,
Разтегливост - 135%

Машинен стреч

Дебелина до 30 микрона,
Широчина 50 см,
Тегло на ролката около 16 кг,
Разтегливост от 100 до 200 %