Диаметър Ø16 и Ø18 мм;
Дължина на полутръбата – 4 м.
Приложение: за защипване на ПЕ фолио върху конструкция на оранжерия.