Размери, оцветяване и надписи – по поръчка на клиента.
Предназначена за индикация на положени кабели и газопроводи, за ограждане на периметър.